Laevalepääs

Ära prindi piletit! Laevale pääseb nutitelefoniga. Näita laevale pääsu väravas ribakoodi telefoni ekraanil.

Check-in sooritatakse laevalemineku käigus.

  • Eeldusena laevale pääsuks on:
  • Teie pilet on vormistatud õigele väljumisele
  • Kõik Teiega samal piletil olevad reisijad on koos Teiega laevalepääsu kontrollpunktis,
  • Kõigil on kaasas ametlikud reisidokumendid (pass või ID-kaart)
  • Kõik esitatud isikuandmed on õiged
  • Kõigil on kaasas soodustust tõendavad dokumendid
  • Üksi reisivatel alla 13-17 aastastel on kaasas vanema volitus
  • Kõigile 0-12 aastastele reisijatele on vormistatud pilet ning neil on kaasas täiskasvanud saatja
  • Jalgratastele ja lemmikloomadele on ostetud pilet ning lemmikloomal on puur või suukorv

Kontrollpunkti klienditeenindajal on õigus reisijad saata tagasi kassasse kui piletiga tekib probleem, mida ei ole võimalik kiiresti kontrollpunktis lahendada.

Online-piletid – võimalik välja trükkida e-mailile tulnud broneeringukinnitus, mille peal on triipkood, selle alusel pääseb laeva otse, kassast läbi käimata ning piisab kui olete sadamas mitte hiljem kui 30 minutit enne laeva planeeritavat väljumist.

Seeriapiletiga tehtud online-piletid – võimalik välja trükkida e-mailile tulnud broneeringukinnitus, mille peal on triipkood, selle alusel pääseb laeva otse, kassast läbi käimata ning piisab kui olete sadamas mitte hiljem kui 30 minutit enne laeva planeeritavat väljumist.

Seeriapiletiga kassa kaudu tehtud broneeringud – Broneerimise hetkel väljastatakse seeriapileti pealt pilet, mille peal on triipkood. Kui olete broneeringu teinud juba eelnevalt, pääsete pileti alusel otse laeva kassast läbi käimata ning piisab kui olete sadamas mitte hiljem kui 30 minutit enne laeva planeeritavat väljumist.

Seeriapiletiga telefoni teel tehtud broneeringud -Telefoni teel broneerides on alati võimalik paluda e-mailile saata triipkoodiga broneeringukinnitust, selle väljatrüki alusel pääseb otse laeva kassast läbi käimata ning piisab kui olete sadamas mitte hiljem kui 30 minutit enne laeva planeeritavat väljumist.

Kassa kaudu tehtud ja makstud tavabroneeringud -Piletit otse kassast ostes prinditakse välja triipkoodiga varustatud pilet. Kui olete broneeringu teinud jning maksnud juba eelnevalt, pääsete pileti alusel otse laeva kassast läbi käimata ning piisab kui olete sadamas mitte hiljem kui 30 minutit enne laeva planeeritavat väljumist.

Kui otsustate kassast pileti välja võtta vahetult enne väljumist, tuleks selleks varuda piisavalt aega, kohal tuleb olla vähemalt tund enne väljumist ning hiljem saabudes tuleb kindlasti arvestada kassaesise järjekorraga. Sama kehtib ka online broneeringutele ja seeriakaardi omanikele, kui pilet ei ole eelnevalt ise välja prinditud. 30 minutit enne laeva väljumist lõpetatakse eelnevalt broneeritud piletite väljastamine kassast.