Lemmikloomad ja jalgrattad

Lemmikloomi tohib Linda Line’i kiirlaevadel vedada turistiklassis või Linda Comfort klassis saatja järelvalve all puuris või suukorviga. Suukorvita või puurita lemmiklooma laevale ei lubata. Reisija on kohustatud reisima turistiklassis või lindaklassis koos lemmikloomaga ja jälgima, et lemmikloom ei häiri kaasreisijaid, laeva meeskonda ega ohusta laeva turvalisust.

Reisija peab tagama lemmiklooma riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Linda Line ei hüvita reisijale makstud broneeringut, kui reis jääb toimumata valesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu. Lemmiklooma on lubatud laevale vaid puuris või suukorviga. Lemmiklooma vedamisel Linda Line’i kiirlaevadel ilma piletita on õigus laevafirmal nõuda 100 € trahvi.

Jalgrattaga reisija loovutab oma sõiduvahendi laeva sisenemisel meeskonnale, mis paigutatakse selleks ettenähtud kohta laeva välistekil.

Nii lemmikloomale kui ka jalgrattale tuleb lunastada pilet.