Reisijate turvalisus ja kohustused

Reisijad on kohustatud täitma Linda Line’i poolt kehtestatud reegleid ja laeva meeskonna korraldusi. Linda Line ning selle esindajad jätavad endale õiguse laevale mitte lubada reisijaid, kes võivad häirida ja ohustada kaasreisijaid, iseennast või laeva turvalisust. Linda Line’i personalil on õigus keelata laevalepääs reisijatele, kes on alkoholijoobes või tarvitanud narkootikume ning kelle käitumine on kaasreisijaid, laeva meeskonda või laeva turvalisust häiriv või ohustav ja kes ei täida Linda Line’i poolt kehtestatud reegleid.

Linda Line ei hüvita reisijale makstud broneeringut, kui reis jääb toimumata reisija süül ülaltoodud põhjustel. Reisijatel on keelatud juua laevas alkoholi, mis on ostetud maalt või laeva kauplusest, suitsetada salongis ja baaris selleks mitte ettenähtud alal, siseneda eriloata ametiruumidesse (sh. kaptenisilda, masinaruumi, ahtritekile jm.). Linda Line´il on õigus esitada trahv reisijale, kes eirab laeva meeskonna poolt kehtestatud reegleid.